Tematy prac dyplomowychPrzypominamy, że wybór tematu pracy dyplomowej następuje u promotora oferuj±cego tematy na kierunku studiów studenta.

Poniżej podajemy listę promotorów.
W nawiasach wypisane zostały kierunki, których studenci mog± dokonywać wyboru tematu u podanego promotora.

  Prace dyplomowe inżynierskie

 • Dr inż. Jarosław Bajer, prof. PK [I¦, GP, OZEiIK]
 • Dr inż. Joanna B±k [I¦, GP]
 • Dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK [I¦, GP]
 • Dr hab. inż. Anna Czaplicka [I¦, GP, OZEiIK]
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech D±browski [I¦, GP]
 • Dr inż. Robert Płoskonka [I¦]
 • Dr hab. Tomasz ¦ciężor [GP, OZEiIK, ICzP]
 • Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK [I¦]
 • Dr inż. Tadeusz Żaba [I¦, GP]
Tematy prac dypl. inż. (I¦ stac.)(2024/25)
Tematy prac dypl. inż. (I¦ niestac.)(2023/24)
Tematy prac dypl. inż. (GP)(2024/25)
Tematy prac dypl. inż. (OZEiIK)(2024/25)


Prace dyplomowe magisterskie

 • Dr inż. Jarosław Bajer, prof. PK [I¦]
 • Dr inż. Joanna B±k [I¦, GP-PPiGK, OZEiIK]
 • Dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK [I¦, GP-PPiGK, OZEiIK]
 • Dr hab. inż. Anna Czaplicka [I¦, GP-PPiGK]
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech D±browski [I¦, GP-PPiGK, OZEiIK]
 • Dr inż. Robert Płoskonka [I¦]
 • Dr hab. Tomasz ¦ciężor [GP-PPiGK, OZEiIK]
 • Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK [I¦, OZEiIK]
 • Dr inż. Tadeusz Żaba [I¦, GP-PPiGK, OZEiIK]
Tematy prac dypl. mgr. (I¦)(2023/24)
Tematy prac dypl. mgr. (GP-PPiGK)(2023/24)
Tematy prac dypl. mgr. (OZEiIK)(2023/24)