Planowane terminy obron przed okresem wakacyjnym
Informuję, że przed okresem wakacyjnym zaplanowane zostały terminy obron w dniach 27.06 i 3.07.

Procedura zapisu na termin obrony
Dyplomant (lub Promotor) zobowiązany jest do przekazania danych dyplomanta sekretarzowi komisji dyplomującej, celem wpisania na termin.
Dane należy wysłać nie później niż na 7 dni przed datą obrony.

Potrzebne dane:
- Imię i Nazwisko dyplomanta
- Rodzaj i stopień studiów, kierunek, specjalność
- Temat pracy
- Promotor
- Recenzent
- Skan podpisanej przez Promotora opinii
- Skan podpisanej przez Recenzenta recenzji

Dodatkowo:
- adres e-mail (koniecznie, dla kontaktu z dyplomantem)
- numer telefonu (opcjonalnie, dla ewentualnego kontaktu w sprawach nagłych)

Zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości prac dyplomowych
Ze względu na zmiany w wymaganiach dotyczących zawartości prac dyplomowych zaleca się zapoznanie z nowymi wytycznymi na stronie dyplomowania Wydziału. Link poniżej.

Dyplomowanie na stronie WIŚ, zwłaszcza działy Zawartość PRACY DYPLOMOWEJ oraz Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO.