Centrum Obserwacji Komet

Centrum Obserwacji Komet (COK) powstało w 2007 r. Siedziba Centrum znajduje się w Krakowie przy Klubie Regulus. Koordynatorem obserwacji komet w Centrum jest Tomasz Ściężor, pełniący jednocześnie funkcję koordynatora ICQ dla Polski.

Zadaniem Centrum jest koordynacja obserwacji komet, prowadzonych przez polskich miłosników astronomii, zbieranie nadchodzących obserwacji i ich opracowywanie. Centrum współpracuje ze Smitshonian Astrophysical Observatory (USA), gdzie są wysyłane wszystkie obserwacje a następnie publikowane w kwartalniku International Comet Quarterly (ICQ).

Wybrane obserwacje komet są również wykorzystywane w celu monitorowania poziomu zanieczyszczenia świetlnego w Polsce. Uzyskane wyniki są publikowane w corocznych sprawozdaniach Centrum.

Co to jest COK?

Najnowsze obserwacje

Regulamin COK

Komety obserwowane w Polsce od 1985 r.

Publikacje COK

Archiwum obserwacji

ABC obserwatora

Formularz do przesyłania obserwacji

Nowości

Pomocnik obserwatora

Kontakt z COK

Galeria COK


Jesteś gościem tej strony od 1 stycznia 2008 r.