Najnowsze nadesłane obserwacje komet

Obserwacje, wykonane do 31 grudnia 2007 r. i przesłane do Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOK PTMA), zarchiwizowane są tutaj ).

12P/Pons-Brooks

2023 7 21.04 B 11.7  0.1 9          20L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 22.94 M 11.3  0.3 7          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 8 10.92 S 12.0  1  d2/         25L 4   167x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 8 19.96 S 12.3  1  2          40L 5   180x  M.Kwinta (Kraków)
2023 8 20.95 S 12.5  1  2          40L 5   180x  M.Kwinta (Kraków)

103P/Hartley

2023 8 19.99 S 12.5  1.5 2          40L 5   180x M.Kwinta (Kraków)
2023 8 20.99 S 12.3  1.5 2          40L 5   180x M.Kwinta (Kraków)

126P/IRAS

2023 8 19.98 S 13.2  1.0 3          40L 5   180x M.Kwinta (Kraków)
	2023 8 21.00 S 13.3  0.9 3          40L 5   180x M.Kwinta (Kraków)

237P/LINEAR

2023 6 17.94 S 12.0  1  3/         30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 18.97 S 12.0: & 1.5 d2          40L 5   200x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 7.92 S 12.2  1  3          40L 5   78x  M.Kwinta (Kraków) [Krzesławice]
2023 7 9.93 S 12.3:  0.7 d2          40L 5   180x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 9.93 S 12.4  1  3          40L 5   180x  M.Kwinta (Kraków) [Jerzmanowice]
2023 7 14.93 S 12.5  0.9 3          30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 15.98 S 12.1  1  3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 16.95 S 12.0:  1  2          40L 5   200x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 19.91 S 11.9  0.8 2/         40L 5   200x  M.Filipek (Jerzmanowice) [Liszna (Bieszczady)]
2023 7 21.88 S 11.8  1  3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 22.91 S 12.2  1  3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 25.96 S 12.3  1  2/         30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 8 19.91 S 12.8  0.8 3/         30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 8 20.90 S 12.9  0.8 3/         30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)

C/2019 T4 (ATLAS)

2022 4 23.90 S 12.2 & 0.7 d3/         40L 5   200x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 4 21.88 S 13.3  0.9 3          35L 4   250x  J.Powichrowski (Knyszyn)
2023 4 22.90 S 13.4  1.0 3          35L 4   250x  J.Powichrowski (Knyszyn)
2022 5 18.86 S 11.7: & 1.3 d3/         25L 4   110x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 6 17.91 S 12.5  1.6 3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)

C/2019 U5 (PANSTARRS)

2023 3 17.97 S 11.5  0.7 3/         30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 4 19.85 S 13.0  0.7 5          35L 4   250x  J.Powichrowski (Knyszyn)
2023 4 21.83 S 12.5  1.0 5          35L 4   75x  J.Powichrowski (Knyszyn)
2023 4 22.85 S 12.4  1.5 5          35L 4   75x  J.Powichrowski (Knyszyn)

C/2020 V2 (ZTF)

2022 6 5.99 S 13.0: & 0.5 d3/         40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 7 20.91 S 11.6: & 1.2 d2/         25L 4   110x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 8 16.83 S 12.7  0.8 3/         30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 8 25.84 S 12.5  1.0 4          30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków) [Kudłacze]
2022 8 26.83 S 12.6  1.1 4          30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 8 29.83 S 12.6  0.9 4          30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 9 1.83 S 12.3  1.0 4          30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 17.79 S 11.0  1  4/         40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 10 20.84 S 11.2  1  4          40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 10 20.75 S 11.2  1  4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 23.72 S 11.0  1.1 4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 26.91 S 11.4  1.2 d4          25L 4   110x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 10 27.13 S 11.2  1.2 4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 27.98 S 11.1  1.2 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 28.72 S 11.1  1.1 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 28.83 S 11.5  1  d3          40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 10 31.72 S 11.1  1.3 4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 31.94 S 11.1  1.5 d3/         25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 11 3.11 S 10.9  1.3 4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 11 12.72 S 11.0  1.2 3/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 11 19.96 S 10.6  5  D5          40L 5   50x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 11 21.06 M 11.0  1.8 D4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 11 22.09 M 10.8  2.0 D4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 11 28.72 S 10.8  1.8 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 11 28.96 S 10.8  2  4          25L 4   110x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 11 29.01 S 10.8  2.2 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 12 18.94 S 9.5  2  d2/         25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 12 28.94 S 10.2  1.5 D5          40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 12 30.75 S 10.3  1.5 5          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 1.15 M 10.3  1.5 d4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 1.83 S 10.5  1.4 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 2.16 S 10.4  1.6 3/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 2.94 S 10.3  1.0 D4/         40L 5   200x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 1 4.19 S 10.4  1.3 3          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 12.74 S 10.2  2.1 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 15.76 S 10.2  1.6 3/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 12.77 S 10.8  1.5 d4          40L 5   200x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 2 16.81 S 10.3  1.3 3/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 16.88 S 9.7 & 2  4          40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 2 19.87 S 10.2  1.0 3          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 28.81 S 10.4  1.7 3          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 28.88 S 10.3  1.5 3/         40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 3 16.81 S 10.2  1.2 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 3 16.85 S 10.5  1.0 4/         40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 3 17.80 S 10.5  1.1 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)

C/2022 A2 (PANSTARRS)

2023 1 1.18 M 10.1  1.6 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 2.17 M 10.6  1.6 4/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 4.17 M 10.3  1.3 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 12.73 S 10.1  1.5 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 19.85 S 9.8  1.7 3/         30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2023 3 16.77 S 10.4  0.8 3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 3 17.79 S 10.1  1.0 3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 18.01 S 11.7  1.2 3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 22.96 S 12.1  1.0 2/         30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 8 19.95 S 12.3  0.9 2/         40L 5   180x  M.Kwinta (Kraków)
2023 8 21.01 S 12.3  1.0 2/         40L 5   180x  M.Kwinta (Kraków)

C/2022 E3 (ZTF)

2022 7 18.93 S 13.0  0.7 2/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 7 19.92 S 12.9  0.8 2/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków) [Krzesławice]
2022 8 2.89 S 12.7  0.6 5/         40L 5   115x  M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2022 8 3.88 S 12.9  0.6 5          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2022 8 4.93 S 12.8  0.6 6  2 m125    40L 5   138x  M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2022 8 5.95 S 12.8  0.6 6  2 m125    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2022 8 14.83 S 12.7  0.5 5          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 8 16.85 S 12.6: & 0.5 d5/ & 1 m115    40L 5   300x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 8 16.85 S 12.8  0.6 5          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 8 17.84 S 12.7  0.7 5  2 m110    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 8 17.92 S 12.4: & 0.5 d5          40L 5   200x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 8 17.85 S 12.6  0.7 5  2 m110    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 8 25.88 S 12.5  0.8 5  2 m105    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków) [Kudłacze]
2022 8 26.85 S 12.5  0.9 5  3 m100    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 8 29.85 S 12.6  0.6 5          30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 8 30.84 S 12.6  0.7 4/         30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 9 3.85 S 12.3  0.6 5          30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 9 23.82 S 11.2 & 1  S6          40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 9 26.81 S 11.3  0.8 d4/         25L 4   167x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 10 12.76 S 11.4  1  3/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 17.81 S 11.0  1.2 d3/ 0.01 55    40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 10 20.76 S 11.1  1  3/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 23.73 S 11.0  1  3/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 28.73 S 11.1  1.0 3          30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 10 28.78 S 10.9  1  3/         40L 5   200x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 10 31.73 S 11.2  1.1 3/         30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)
2022 11 12.71 S 10.8  1.5 4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 1.17 M 8.8  3  D5/  7 m325    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 2.18 M 8.3  3.5 5/  7 m325    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 4.18 M 8.3  2.5 5  5 m320    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 4.20 S 8.4  4  D5/ 0.17 360    10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 1 30.10 S 5.1  13  5          5R     8x  M.Kwinta (Kraków)
2023 1 30.10 M 5.3  10  6  28 m215    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 6.88 S 4.9  15  4          5B     7x  M.Filipek (Jerzmanowice) [Poronin]
2023 2 8.80 S 5.9 & 8  4 & 0.5  48    10B    25x  T.Ściężor (Kraków)
2023 2 8.91 S 5.5: 15  4/          5B     7x  M.Filipek (Jerzmanowice) [Poronin]
2023 2 9.75 S 6.4 &10  4 & 0.8  58    10B    25x  T.Ściężor (Kraków)
2023 2 9.80 S 5.6  20  4  0.66 65     5B     7x  M.Filipek (Jerzmanowice) [Ząb]
2023 2 10.97 S 6.6: & 7  3/         10B    25x  T.Ściężor (Kraków)
2023 2 12.76 S 6.5  9  4          5R     8x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 12.81 S 6.2  10  5  0.25 60     5B     7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 2 15.75 S 6.9 & 8  3/         10B    25x  T.Ściężor (Kraków)
2023 2 15.78 S 6.8  8  4          5R     8x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 15.79 M 7.1  7  5  11 m 75    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 15.84 S 6.4 &15  D5 &0.33 80     5B     7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 2 16.82 S 7.1 & 6  3/         10B    25x  T.Ściężor (Kraków)
2023 2 16.83 M 7.3  5  4/ 10 m 75    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 16.83 S 7.0  6  4/          5R 5    7x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 16.85 S 6.4 &12  D5 &0.4  70     5B     7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 2 19.82 S 7.2 & 7  3/         10B    25x  T.Ściężor (Kraków)
2023 2 19.86 M 7.3  4  4  8 m 80    30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 22.83 S 7.6  6  5  0.33 60    10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 2 28.79 S 8.6  2  4          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 28.90 S 9.0  2  d4          40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 3 16.78 S 10.1  1.1 3          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 3 16.83 S 10.5  1.0 3          40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 3 17.78 S 10.3  1.2 3          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)

C/2022 U2 (ATLAS)

2023 2 16.84 S 11.1  1  2/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 2 19.88 S 11.3  0.8 2/         30L 5   187x  M.Kwinta (Kraków)

C/2023 E1 (ATLAS)

2023 6 11.94 S 10.9  2.2 2/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 12.91 S 10.7  2.5 d2/         25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 6 12.92 S 10.9  2.2 2/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 14.94 S 10.7  2.3 2/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 15.90 S 10.5  1.8 2/         30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 17.92 S 10.4  3.5 2/         30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 17.92 S 9.8  3.0 d3          25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 6 18.89 S 10.7  2.2 3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 18.95 S 9.8  3  d3          40L 5   105x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 6 22.89 S 10.0  3  3          30L 5   150x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 27.93 S 9.6  3.5 2/         25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 6 27.93 S 9.8  3.1 3/         30L 5   88x  M.Kwinta (Kraków)
2023 6 29.91 S 9.6  3.2 3/         30L 5   88x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 6.90 S 9.4  3.5 d2/         25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 7.90 S 9.3  5  3          40L 5   78x  M.Kwinta (Kraków) [Krzesławice]
2023 7 8.91 S 8.8  7  2/          7B    15x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 8.93 S 9.1  4  3          30L 5   88x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 8.94 S 9.2: & 4  d3          25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 9.90 S 8.6  9  3          7B    15x  M.Kwinta (Kraków) [Jerzmanowice]
2023 7 11.88 S 8.8  7  2/          7B    15x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 14.93 S 9.4  4  3          30L 5   115x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 14.93 S 8.9  6  3/         10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 15.97 S 8.8  6  3/         10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 15.98 S 9.3  5  3          30L 5   88x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 17.87 S 9.3  4  2/         30L 5   88x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 16.97 S 8.6  7  3          10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 17.92 S 9.0  5  3/         10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 18.95 S 8.6  7  D4          10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice) [Liszna (Bieszczady)]
2023 7 19.92 S 8.8:  6  3/         10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice) [Liszna (Bieszczady)]
2023 7 22.92 S 9.8  5  3          30L 5   88x  M.Kwinta (Kraków)
2023 7 22.96 S 8.6  7  2/         10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 25.97 S 9.6  4.5 3          30L 5   88x  M.Kwinta (Kraków)
2023 8 13.88 S 9.3  4  1/         40L 5   50x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 8 14.88 S 8.9  6  1          40L 5   50x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 8 19.91 S 9.5  4  1          25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 8 19.94 S 10.2  3.5 2/         40L 5   106x  M.Kwinta (Kraków)
2023 8 20.92 S 10.2  3.5 2/         40L 5   106x  M.Kwinta (Kraków)

C/2023 P1 (Nishimura)

2023 8 21.09 S 8.3  3  4/         25L 4   60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 8 25.10 &M 8.1  2  5          30L 5   88x  M.Kwinta (Kraków)
2023 9 5.10 &M 5.8  2  7          7B    15x  M.Kwinta (Kraków)
2023 9 6.10 &M 5.5  2  7   0.5 310   7B    15x  M.Kwinta (Kraków)
2023 9 7.10 &M 5.0  2  7   0.5 310   7B    15x  M.Kwinta (Kraków)
2023 9 8.11 &M 4.8  2  7   0.3 315   7B    15x  M.Kwinta (Kraków)
2023 9 9.12 &M 4.4  2  7   0.3 320   7B    15x  M.Kwinta (Kraków)
2023 9 10.13 $S 4.6:  3  S7          10B    25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 9 10.13 &M 4.1  2  7          7B    15x  M.Kwinta (Kraków)
Krzywa zmian jasności komety C/2022 E3 (ZTF)

kolejność: data, metoda, jasność, koma, DC, warkocz (dł / PA), instrument, obserwator, [miejsce obserwacji (jeśli różne od miejsca zamieszkania)]
* uwzględniono ekstynkcję
: ocena niedokładna
& wartość przybliżona