Aktualności ze świata komet


10 stycznia 2011

Kometa C/2010 X1 (Elenin)

10 grudnia 2010 roku astronom rosyjski Leonid Elenin odkrył kometę, która ma szansę stać się przebojem tego roku. Odkrycie zostało dokonane za pomocą astrografu 0,45 m f/2,8 niedaleko Mayhill (USA, Nowy Meksyk). Autor odkrycia wykonał 4 czterominutowe ekspozycje kamerą CCD bez filtrów. Jasność obiektu w chwili odkrycia to zaledwie 19,5 mag. Kolejne obserwacje potwierdziły kometarny charakter obiektu (łącznie z obecnością warkocza).

Aktualnie kometa nadal jest bardzo słaba (16-17 mag). Dobre warunki do jej obserwacji rozpoczną się dopiero na przełomie września i października b.r., kiedy to kometa będzie widoczna coraz wyżej na niebie porannym. Jej jasność w tym okresie jest przewidywana na ok. czwartą wielkość gwiazdową. W związku z nieustalonymi dokładnie wartościami momentu przejścia przez peryhelium oraz mimośrodu robity, dokłądne położenie komety na niebie jest na razie trudne do przewidzenia.


Marcin Filipek (Jerzmanowice)
12 grudnia 2010

(596) Scheila

Zaobserwowano aktywność kometarną znanej od ponad stu lat planetoidy Pasa Głównego (596) Scheila. Odkrywcą tego zjawiska jest Steve Larson, pracujący w projekcie Catalina Sky Survey na 0,68 m teleskopie Schmidta. W/w aktywność została stwierdzona na podstawie zdjęcia wykonanego 11 grudnia b.r. Została potwierdzona przez innych obserwatorów.

Całkowita jasność otoczki to ok. 13,5 mag a rozmiary 5x2 min łuku. Są to więc całkiem znaczne wartości.

Planetoidę odkrył 21.02.1906 r. A. Kopff w Heidelbergu. Jej nazwa pochodzi od imienia Angielki studiującej na tamtejszym uniwersytecie. (596) Scheila jest planetoidą o okresie obiegu 5,01 roku i nachyleniu 14°. Znajduje się obecnie w odległości 3,1 j.a. od Słońca i 0,8 j.a. od płaszczyzny ekliptyki. Jej przewidywana jasność to 14,3 mag a szacowana średnica 113 km.

Potencjalnie może więc być obiektem wchodzącym w skład niedawno wyodrębnionej kategorii komet Pasa Głównego (Jewitt&Hsieh, 2006). Ciała te posiadają elementy orbitalne planetoid ale cechy fizyczne (aktywność) komet.

Scheila przebywa obecnie w gwiazdozbiorze Lwa i świeci wysoko w drugiej połowie nocy.


Marcin Filipek (Jerzmanowice)
22 listopada 2010

Brian Marsden (1937-2010)

We czwartek 18 listopada, w wieku 73 lat zmarł Brian Marsden, astronom brytyjski, specjalista w dziedzinie astrometrii i mechaniki nieba. Przez wiele lat był dyrektorem Minor Planet Center.

Obliczył położenie zaginionej komety 9P/Tempel1, dzięki czemu odnaleziono ją na zdjęciu wykonanym w 1967 roku. Współodkrywca planetoidy 37556 Svyaztie. Jego nazwisko nosi planetoida o numerze 1877.

Był i na zawsze pozostanie legendarną postacią świata badaczy komet.

Cześć Jego pamięci!


Marcin Filipek (Jerzmanowice)
8 listopada 2010

Nowa kometa - C/2010 V1 (Ikeya-Murakami)

Dwaj obserwatorzy z Japonii: Kaoru Ikea i Shigeki Murakami odkryli wizualnie kometę. Została odkryta przed świtem, nisko nad wschodnim horyzontem. W chwili odkrycia była ósmej wielkości. Kometa posiada orbitę paraboliczną o peryhelium 1,7 j. a., tzn. leżącym poza orbitą Marsa. Przez punkt przysłoneczny swojej orbity przeszła 18.10 b. r.

4.11 kometę oceniono na 7,5 - 9 mag - zależnie od obserwatora, użytego sprzętu i warunków obserwacyjnych. Jest obiektem dobrze skondensowanym (wg jednego z obserwatorów DC=5).

Jest to siódma kometa odkryta wizualnie przez Kaoru Ikeę (odkrywca m. in. słynnej komety Ikeya-Seki z 1965 r.). Dla Shigeki Murakami to druga odkryta kometa.

Obiekt znajduje się w gwiazdozbiorze Panny. Na początku świtu astronomicznego (ok. 4 UT) świeci na wysokości ok. 12°. 8.11 znajdzie się w odległości poniżej 1° od Jowisza. Niestety ucieka na niebo południowe w tempie ok. 45' na dobę.

Serdeczne gratulacje dla odkrywców!


Marcin Filipek (Jerzmanowice)