Zdjęcia komet, wykonane w latach 1985-2007 przez członków Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOK PTMA) są dostępne na stronie SOK.


Holmes - 2560104 Bytes
Kometa 17P/Holmes w czasie wybuchu, Marcin Filipek (Jerzmanowice), 5 listopada 2007
Holmes - 903505 Bytes
Kometa 17P/Holmes w czasie wybuchu, Marcin Filipek (Jerzmanowice), 10 listopada 2007
8P - animacja 1 228 969 Bytes
Kometa 8P/Tuttle, Marcin Filipek (Jerzmanowice), 29 grudnia 2007 (animacja)
2009R1 - 57 465 Bytes
Kometa C/2009 R1 (McNaught), Antoni Chrapek (Nehrybka), 7 czerwca 2010, 23:33 UT
103P - 119 369 Bytes
Kometa 103P/Hartley, Marcin Filipek (Jerzmanowice), 10 października 2010
103P - 100 582 Bytes
Kometa 103P/Hartley, Antoni Chrapek (Nehrybka), 14 października 2010
103P - 88 510 Bytes
Kometa 103P/Hartley, Antoni Chrapek (Nehrybka), 14 października 2010
2012K5 - 764 382 Bytes
Kometa C/2012K5 (LINEAR), Marcin Filipek (Jerzmanowice), 1 stycznia 2013
2011L4 - 2 035 367 Bytes
Kometa C/2011L4 (PANSTARRS), Marcin Filipek (Jerzmanowice), 16 marca 2013
2011L4 - 68 588 Bytes
Kometa C/2011L4 (PANSTARRS), Marcin Filipek (Jerzmanowice), 20 marca 2013
2011L4 - 2 115 950 Bytes
Kometa C/2011L4 (PANSTARRS), Tomasz Cabalski (północne obrzeża Krakowa), 17 marca 2013
2011L4 - 435 316 Bytes
Kometa C/2011L4 (PANSTARRS), Tomasz Cabalski (północne obrzeża Krakowa), 23 marca 2013
2014Q2 - 1 147 835 Bytes
Kometa C/2014Q2 (Lovejoy), Marcin Filipek (Jerzmanowice), 17 lutego 2015
2014Q2 - 455 013 Bytes
Kometa C/2014Q2 (Lovejoy), Marcin Filipek (Jerzmanowice), 20 lutego 2015

Powrót do strony głównej