Raport obserwacji komety

Kometa:
Obserwator/Adres:
e-mail:
Data (UT)*nMM*m1*Ref.*Ap. (cm)*T*f/*x*Dia. (')*NDCWark.(°)PA
Uwagi:

Dostępna jest także wersja formularza do wydrukowania.

Opis rubryk formularza:

UWAGA: Rubryki zaznaczone gwiazdką muszą być wypełnione przez obserwatora. Jest to warunek umieszczenia obserwacji w archiwum ICQ i ich opublikowania.

Data (UT)* - Data z dokładnością do 10 minut w czasie Greenwich (UT). Np. 26 czerwca 1999, godzina 12:24 UT będzie zapisany jako: 1999-06-26 12:24

n - Uwagi:
    * - korekcja obserwacji podanej w poprzednim raporcie.
    & - kometa obserwowana na wysokości 20° lub mniejszej, ocena nie uwzględnia ekstynkcji atmosferycznej.
    $ - kometa i/lub gwiazdy porównania znajdują się poniżej 10° nad horyzontem, uwzględniono ekstynkcję naszym programem.
    ! - uwzględniono ekstynkcję w inny sposób dla komety powyżej 10° nad horyzontem.
    a - uwzględniono ekstynkcję "średnia" naszym programem.
    w - uwzględniono ekstynkcję "zimowa" naszym programem.
    s - uwzględniono ekstynkcję "letnia" naszym programem.
Jeżeli jeden lub kilka z obiektów użytych do określenia jasności jest poniżej 10°, prosimy używać raczej symbolu $ zamiast symboli "a","w","s".

MM* - Metoda użyta w celu oceny jasności komety:
    B - Bobrovnikoffa
    M - Morrisa
    S - Sidgwicka
    C - z pomiarów obrazu CCD
    c - podobnie jak C, lecz dla jądra
    I - dowolna metoda po zogniskowaniu obrazu komety
    O - dowolna metoda pozaogniskowa.

m1* - Ocena całkowitej jasności wizualnej z dokładnością do 0.1.
    Nawias "[" przed oceną - kometa nie była widoczna, i była słabsza od podanej jasności (np. [10).
    Dwukropek ":" po ocenie - ocena jasności nie była dokładna, lub została wykonana w złych warunkach.
Uwaga: jeżeli jako źródła jasności gwiazd porównania użyto katalogu SAO lub naszych mapek, przy jasnościach komety słabszych od 9.2 mag należy także dawać znak dwukropka.

Ref.* - Źródło jasności gwiazd porównania.

Ap. (cm)* - Apertura (średnica) przyrządu użytego do obserwacji w centymetrach (z dokładnością do dziesiątej, np. 10.2)

T* - Rodzaj przyrządu użytego do obserwacji:
    R - refraktor
    L - reflektor systemu Newtona
    B - lornetka
    C - reflektor systemu Cassegraina
    A - kamera
    T - reflektor systemu Schmidt-Cassegrain
    S - reflektor systemu Schmidt-Newton
    M - reflektor systemu Maksutowa
    E - gołe oko


f/* - Światłosiła użytego przyrządu (stosunek ogniskowej do średnicy obiektywu) zaokrąglona do liczby całkowitej. Uwaga: nie trzeba podawać dla lornetek (B).

x* - Powiększenie używane przy obserwacji (liczba całkowita).

Dia. (')* - Oszacowanie średnicy otoczki w minutach łuku.
    Znak "&" umieszczony przed liczbą - wartość przybliżoną (np. &10).
    Znak "!" umieszczony za liczbą - kometa nie była widoczna, a ocena granicznej jasności opierała się na "założonej" średnicy komety.
Uwaga: proszę podawać jedynie cyfry znaczące, tzn. powyżej 10% średnicy komy (np. zamiast 10.5' podać 10', zamiast 0.89' podać 0.9').

N - Symbol opisujący wygląd otoczki:
    d - słaby dysk w obrębie otoczki
    D - jasny dysk w obrębie otoczki
    s - słaba kondensacja gwiazdopodobna lub jądro
    S - jasna kondensacja gwiazdopodobna lub jądro

DC - Stopień kondensacji otoczki: 9 - gwiazdopodobna, 0 - brak kondensacji centralnej. Znak "/" umieszczony po liczbie oznacza wartość o pół jednostki większą (np. 3/ oznacza 3.5).

Warkocz - Oszacowana długość warkocza w stopniach z dokładnością do 0.01. Znak "&" oznacza wartość przybliżoną (np. &0.43).

PA - Oszacowanie kąta pozycyjnego warkocza, mierzonego od północy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Uwagi - Uwagi na temat pogody, jakości obserwacji itp.