Analizator obserwacji komet

Jasność integralna
mk = mg =
m1 = mag
Ułamek doby UT
: UT+
Ułamek doby: UT
Ekstynkcja atmosferyczna
° ' m npm
Ekstynkcja wynosi mag
Rozmiar komy
t = min sek
d = ° '
Średnica komy wynosi '
Jasność integralna
Program umożliwia obliczenie rzeczywistej jasności komety gdy wewnątrz otoczki świeciła gwiazda. W przypadku rozogniskowywania obrazu komety (metoda Bobrovnikoffa i Morrisa) gwiazda taka podnosi rzeczywistą jasność komety.
Opis: mk - oceniona jasność komety, mg - jasność gwiazdy świecącej wewnątrz komy, m1 - prawdziwa jasność komety jaką należy wpisać do raportu.

Ułamek doby UT
Ten program przelicza godzinę obserwacji na ułamek doby UT, który jest standartowym zapisem czasu przy obserwacjach komet. Program automatycznie uwzględnia poprawkę na strefę.
Opis: w dwie pierwsze kratki należy wpisać czas obserwacji (godzinę i minuty), trzecia to różnica strefowa (w godzinach) która jest ustawiona dla Polski, ułamek doby - czas obserwacji który należy wpisać do raportu w następującej formie: RRRR MM DD.UU, gdzie UU to właśnie ułamek doby UT.

Ekstynkcja atmosferyczna
Umożliwia obliczenie dokładnej wartości ekstynkcji atmosferycznej. W przypadku obserwacji jasnych komet nisko nad horyzontem procedura uwzględniania ekstynkcji w znaczący sposób zwiększa dokładność oceny jasności. Procedura uwzględniania ekstynkcji została opisana w tekście Jak obserwować komety?
Opis: w dwie pierwsze kratki należy wpisać wysokość nad horyzontem danego obiektu, w trzecią wysokość miejsca obserwacji. Następnie, w zależności od pory roku, jedną z trzech wersji obliczania ekstynkcji. Wynik, to jasność pochłaniana przez atmosferę we wprowadzonych warunkach.

Rozmiar komy Ten program oblicza kątowy rozmiar otoczki kometarnej mierzonej poprzez wyznaczenie czasu jej przejścia przez mikrometr w nieruchomym teleskopie. Metoda ta daje dokładne wyniki ale nie sprawdza się w przypadku komet znajdujących się blisko bieguna gdyż czas przejścia komety jest wtedy bardzo długi.
Opis: t - czas przejścia komety przez mikrometr, d - deklinacja komety, średnica komy - wartość szukana.